Inom alla yrkeskategorier finns det mer eller mindre seriösa aktörer. Även där man minst anar det. Då det gäller innovationer och uppfinningar handlar det bland annat om patentjurister. Något som framkom under ett samtal för en tid sedan med en uppfinnarkollega.

Vederbörande hade dessvärre kommit att anlita en oseriös patentbyrå. Patentjuristerna på den patentbyrån, de som arbetade med kollegans uppfinningsidé, gav helt enkelt bort idén. Just densamma idé de fått i uppdrag att söka patent på för vederbörandes räkning. Senare visade det sig att de givit bort den till någon dem närstående. Det uppfinnarkollegan råkade ut för kan endast benämnas bedrägeri och stöld.

Uppfinnarkollegans räddning var att vederbörande inte givit patentjuristgerna hela idén, utan endast en del. Därmed var förlusten inte en fullständig katastrof för uppfinnarkollegan. För de oseriösa patentjuristerna, de kriminella aktörerna eller rakt av tjuvarna, kom idéstölden att bli en mindre framgång än vad de hoppats på…

Anlita seriösa patentjurister

Undvik att möta ett sådant problem och utsättas för bedrägeri genom att anlita en seriös patentjurist.

Kransell & WennbergKohlberg Innovation kan varmt rekommendera Kranzell & Wennborg som strikt arbetar efter branschens etiska regler. Kranzell & Wennborg är en patentbyrå. De arbetar huvudsakligen med kvalificerad rådgivning samt utarbetande och handläggning av ansökningar om patent-, varumärkes- och designskydd både i Sverige och utlandet.

Följande information är tagen från Kransell & Wennborgs hemsida:

Kransell & Wennborg är anslutna till branschorganisationen Svenska Patentombudsföreningen (SPOF) och dess internationella motsvarighet, Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle (FICPI). Vi är medlem i Sveriges Patentbyråers Förening (SEPAF) och följer branschens allmänna uppdragsvillkor (AU12).

Varm rekommendation

Helena Kohlberg har bara gott att säga om både det trevliga bemötande och professionella bistånd hon fick i anslutning till hennes PCT-ansökan avseende uppfinningen ett självslutande dunstskydd. Dunstskyddet avser att användas på behållare, eller på kapsyler till behållare, som är avsedda att användas inom den kemisk-tekniska industrin.