Regeringen är i färd med att sätta samman ett innovationsråd.

Enligt tillgänglig information, som förmedlas på STIK, Stockholms Innovatörskrets hemsida, ska rådet bestå av representanter för näringsliv, akademi, fackliga organisationer samt politiker.

Den uppmärksamme noterar att vare sig innovatörer eller uppfinnare finns representerade bland dessa som är föreslagna att ingå i rådet.

Självklart ska Sveriges Innovationsråd även representeras av Sveriges innovatörer.

Hjälp till att skapa opinion för att övertyga regeringen om vikten av att innovatörer och uppfinnare också finns representerade i regeringens innovationsråd!

Din röst är viktig!

Följ länken och stöd representation för innovatörer och uppfinnare!