Vision

Ny teknik för mänsklighetens överlevnad på både kort och långsikt.

Mission

Kohlberg Innovation, som är en del av VQM, Vision Quest & Management, har för avsikt att utveckla innovationer till gagn för mänskligheten.

Innovationer som minimerar en skadlig inverkan på människor, miljö och natur.

Målbild

Målbilden för VQM med webbplatsen kohlberginnovation.nu är att webbplatsen ska vara en plattform för innovatörer och uppfinnare.

Dessutom är webbplatsen en plattform för information om innovationer som är skapade av Helena Kohlberg.

Ny teknik

Kohlberg Innovation önskar bidra med innovationer som har sina rötter i ny teknik samtidigt som de är både klimatsmarta och miljövänliga.

Utmaningen antagen

Helena Kohlbergs första patenterade innovation, det självslutande dunstskyddet, innebär att Kohlberg Innovation och VQM, har antagit utmaningen.

Nya innovationer kommer att se dagens ljus – då tiden är mogen – presenteras de här.