Nytt idékoncept lanserat

Helena Kohlberg har i dagarna lanserat ett helt nytt idékoncept för analys, planering och utveckling.

Managing True Colors heter koncepet och det lanserades i bokform den 30 november 2020.

Boken heter Managing True Colors – ett analys-, planerings och utvecklingsverktyg.

Vilka kan använda sig av konceptet?

Managing True Colors är ett verktyg för alla som är:

  • Öppn a och nyfikna att ta till sig nya sätt att kringgå egots begränsningar för att skapa önskvärda resulttat.
  • Motiverade att utforska och utveckla alternativa lösningar för att nåfastställda målbilder och mål.
  • Villiga att lära sig att använda ett nytt välstrukturerat arbetssätt.
  • Önskar få till verklig förändring.
  • Öppna för att skifta perspektiv och överväga olika lösningar.
  • Ser  till att vara proaktiva genom att motverka till att de återfaller till att fortsätta driva verksamheten, eller leva livet, i gamla hjulspår – business as usual.
  • Flexibla nog att ändra fastslagna planer, budget och aktiviteter till förändrade målbilder och mål – om så är påkallat.

Förväntat resultat

I tider då sedan länge begravda sanningar har en tendens att komma fram i dagens ljus, och det i relativts snabb takt, är det allt viktigare med transparens.

Då du arbetar med idékoncepet Managing True Colors välkomnas du att stiga in i en värld fylld till bredden med autencitet och transparens.

Köp ditt exemplar redan nu!