Ansökan om svenskt patent inlämnades idag till PRV i form av ett fullföljande av tidigare inlämnad PCT-ansökan. Därmed är Helena Kohlbergs innovation, det självslutande dunstskyddet, under Patent Pending. Alltså i väntan på patent.

En innovation för lock/kapsyler till behållare avsedda att innehålla vätskor med agent som dunstar med resultat att vätskan förlorar de egenskaper som är signifikanta för ändamålet med densamma. Alternativt användningsområde är för behållare som innehåller vätskor i form av lösningsmedel. Särskilt de som innehåller agenter som avger toxiska ämnen. Det vill säga giftiga och mycket skadliga att andas in då de fritt dunstar ut i omkringliggande luft i de fall då behållaren står öppen. I regel på grund av den mänskliga faktorn.

Inlämningen av densamma patentansökan skedde i grevens tid då 31-månaders fristen närmade sig med stormsteg.

Nu är det sålunda bara att ikläda sig tålamod och invänta resultatet av en tredje nyhetsgranskning.

Byråkratins kvarnar arbetar på i sedvanlig ordning under tiden som innovationen är under patent pending. Nu är det bara att invänta patentet. För det skulle storligen förvåna och chocka mig som uppfinnare om min innovation inte skulle klara en tredje nyhetsgranskning…