Nedan finner du en länksamling till olika resurser för innovatörer och uppfinnare.

Catino

Catino är en ung skandinavisk designstudio som hjälper dig att konkretisera dina tankar om en innovation eller en ny produkt. De ser sig som katalysatorer av innovation. Catino

Kransell & Wennb org

Kransell & Wennborg är en patentbyrå som bistår med ansökningar om patent-, varumärkes- och designskydd i Sverige och utlandet. Kranzell & Wennberg

PRV - Patent & registreringsverket

Hos PRV, Patent- och registreringsverket får du hjälp med dina frågor om bland annat patent ochdesignskydd. Är du ensam om din idé? Sök i Patent-  och registreringsverkets Svenska patentdatabas.

STIK Stockholms innovatörskrets

STIK – Stockholms innovationskrets är till för dig som är innovatör eller uppfinnare och bor i Stockholm med omnejd. STIK är ett stöd och en opinionsbildare för innovatörer och uppfinnare.

SUF – Svenska Uppfinnareföreningens syfte är att verka för främjandet av innovationsklimatet i samhället. Alldeles särskilt för den enskilde individens möjligheter att bidra med innovationer och uppfinningar.

Välkommen till VQM, Vision Quest & Management

Möt dina kunder och deras behov på bästa sätt. Anlita VQM med webbplatsen vision-quest.se, som fokuserar på strategisk affärsutveckling för din verksamhet, din uppfinning, din marknad och dina kunder.